Dlaczego warto posiadać studnię

Oszczędność

Każdy, kto wodą z wodociągu podlewa ogród, wie jak wiele metrów sześciennych jest w tym celu zużywana i jaki to koszt. Jeśli do tego dochodzi koszt odprowadzenia ścieków do sieci kanalizacyjnej to robi się już poważny wydatek w budżecie domowym. Gdy zaczniemy oszczędnie dawkować wody roślinom, to ogród w słoneczne dni szybko przybierze brązową barwę. Rozwiązaniem jest wykonanie studni, z której wodę mamy za darmo, a koszt eksploatacji pompy głębinowej to około 20 groszy za 1 metr sześcienny wody. Inwestycja zwraca się często po około dwóch latach. Podobne, a często nawet większe oszczędności będą mieli właściciele: gospodarstw rolnych, szkółek drzew i krzewów, sadów, szklarni, przedsiębiorstw.

Niezależność

Każdy, kto letnią porą, najczęściej wieczorem, nie potrafi podlać ogródka, wykąpać się, wie, co znaczą spadki ciśnień w sieciach wodociągowych. Rozwiązaniem jest wykonanie studni głębinowej, podłączenie jej do domowej instalacji wodnej, stosując odpowiednio zawory zwrotne. Regulator ciśnieniowy sterujący pompą ustawia się tak, by w razie spadku ciśnienia w wodociągu, w sposób niezauważalny dla użytkownika, właściwe ciśnienie w układzie podtrzymała pompa ze studni.

Poprawa jakości wody

Gdy korzystamy z płytkiej studni kopanej, w której woda jest zanieczyszczona, lub gdy woda w wodociągu, pozostawia wiele do życzenia. Zdarza się że, mimo iż jej skład chemiczny jest prawidłowy, to jej smak i zabarwienie powoduje konieczność używania do celów spożywczych wody, zakupionej w butlach w sklepie. Wtedy dobrą alternatywą jest wykonanie studni głębinowej. W takim przypadku filtr studzienny osadza się o parę metrów głębiej niż standardowo, co w 95% przypadków daje efekt w postaci krystalicznie czystej wody i pozytywną opinię sanepidu o przydatności wody do spożycia.

Dostępność wody

W miejscach, gdzie nie ma możliwości podłączenia działki budowlanej, ogródka działkowego, itp. do sieci wodociągowej, lub jest to nieopłacalne. Wtedy wykonanie studni głębinowej, w prosty sposób, uzbraja teren w wodę.

Wydajność studni

Wydajność studni zależy od:

  • przepustowości gruntu, który otacza filtr studzienny. Żwiry, gruboziarniste piachy są tu idealne. Jeśli natomiast u państwa w warstwie wodonośnej znajdziemy tylko: drobnoziarnisty piach, iły, lub tzw. kurzawkę, to wykonamy wokół filtra obsypkę żwirową. Ma ona za zadanie zwiększyć przepustowość, otaczającej filtr warstwy;
  • przepustowości filtra studziennego, czyli od jego rodzaju i pola powierzchni. Na pole powierzchni składa się jego średnica i jego długość. Istotnym elementem jest tez rozmiar szczelin, lub otworów filtracyjnych tegoż filtra. Jeden metr bieżący filtra szczelinowego DN125, stosowanego przez naszą firmę, ma przepustowość nominalną 3300 l/h. My montujemy standardowo 3mb filtra do każdej studni, daje to łączną przepustowość całego filtra ponad 9 m3/godzinę. Jak widać, to bardzo dużo, więcej naprawdę nie trzeba.
  • głębokości osadzenia filtra studziennego w warstwie wodonośnej. Jeśli przykładowo osadzimy filtr 6m poniżej lustra wody, to podczas pompowania, woda będzie wtłaczana do filtra pod ciśnieniem 0,6 Bara, a to jest już całkiem przyzwoicie. Ryzykownie jest osadzić filtr bezpośrednio pod lustrem wody. My zalecamy osadzić filtr, na głębokość od 5-u do 10 metrów (na życzenie klienta możemy głębiej), w warstwie wodonośnej;
Filtr studzienny

Firma „Studnie Opole” posiada wiele sposobów wiercenia studni. W zależności od warunków, od głębokości dobieramy najlepszą metodę wiercenia. Wieloletnie doświadczenie pozwala nam wybrać najlepszą metodę, tak aby skuteczność była najwyższa.

Gdy studnia jest gotowa wykonujemy pierwsze odpompowanie, podczas którego dokonujemy pomiaru maksymalnej i nominalnej wydajności studni.

 

studnie opole wiercenie studni opole studnie głębinowe opole wiercenie studni głębinowych opole odwierty opole przyłącza studni opole odwierty studni opole studnia opole