Studnie

Lokalizacja

Jeśli już się zdecydowaliście państwo na wykonanie studni, to zawsze nasuwa się pytanie: w którym miejscu ją wykonać? Trzeba by wezwać różdżkarza?

Otóż nie trzeba, to jest mit. Jednak, jeżeli będziecie państwo mieli taką potrzebę, to nie mamy nic przeciwko wierceniom, w miejscach wskazanych przez różdżkarzy i radiestetów. Najlepiej niech określą głębokość, a my pokarzemy czy mieli rację. Najdokładniej, wychodzi im określanie miejsca i głębokości, na terenach, które dobrze znają z doświadczenia.

Wyjaśnienie: Woda pod ziemią na terenach równinnych rzadko występuje w postaci cieków wodnych. Prawie zawsze ma postać pokładów wodnych, czyli rozległych obszarów, na których woda znajduje się na podobnej głębokości. Jest ona „uwięziona”, pomiędzy powierzchnią, a warstwą nieprzepuszczalną, lub pomiędzy dwoma warstwami nieprzepuszczalnymi. Wynika z tego że nie ma większego znaczenia, w którym miejscu na waszej posesji wykonamy odwiert.

Przy wyborze miejsca, zawsze zalecam zastosowanie się do przepisów prawa, określających minimalne odległości od granicy działki i minimalne odległości od innych obiektów budowlanych, oraz określenie najbardziej praktycznego położenia studni.

Lokalizacja podstawą udanego odwiertu

Głębokość

Najdokładniejszym wskaźnikiem jest studnia u sąsiada, jeśli państwa bliski sąsiad ma na swojej posesji studnie głębinową to proszę go spytać o głębokość jego studni.

Zasada ustalenia minimalnej głębokości studni wydaje się dość prosta: dowiercić się do warstwy wodonośnej i zagłębić w niej rurę z filtrem studziennym na głębokość 4-6m, lub głębiej. Głębokość studni w każdym przypadku jest sprawą indywidualną i może się znacznie różnić w poszczególnych miejscowościach, lub nawet w obrębie jednej. Różnice, w terenach żwirowo-piaszczystych, wynikają najczęściej ze zróżnicowanego ukształtowania terenu, czyli położenia danego miejsca, względem poziomu wód podziemnych. W bardziej różnorodnych geologicznie terenach, różnica ta będzie wynikać dodatkowo z budowy geologicznej gruntu w danym miejscu. Na Opolszczyźnie najczęściej wykonuje się studnie na głębokość pomiędzy 12 a 22 metry. Naturalnie istnieją również obszary, na których warstwa wodonośna znajduje się bardzo głęboko.

W chwili obecnej nasze możliwości sprzętowe pozwalają nam na wiercenie studni w miękkich frakcjach (piachach, żwirach, glinach, iłach) do 60 metrów, natomiast w skałach paradoksalnie nawet do 120 metrów.

Odwiert

 • przyjeżdżamy pod podany adres o umówionej godzinie, samochodem ciężarowym ze sprzętem;
 • przeprowadzamy wizję lokalną, podczas której ustalamy lokalizację studni i inne szczegóły;
 • na posesję wjeżdżamy jedynie sprzętem wiertniczym na gumowych gąsienicach. Na kostce brukowej, oraz na trawnikach nie podmokłych, o normalnej twardości nie pozostawia po sobie prawie żadnego śladu. Nie ma konieczności wjazdu samochodem ciężarowym, na teren państwa posesji. Jeśli zachodzi potrzeba przejechania, przez jakieś wąskie miejsce (np. furtkę), to maszyna potrafi się „skurczyć” do szerokości 98 cm., Jeśli natomiast jedynym możliwym rozwiązaniem, jest przełożenie sprzętu nad ogrodzeniem, a da się do ogrodzenia podjechać sam. ciężarowym, to dysponujemy na nim dźwigiem mogącym wykonać to zadanie.
 • proces wiercenia odbywa się metodą „na sucho”. Przy tej metodzie nie ma powodów by kopać doły w ogrodzie, oraz nie powstaje wokół nas błoto. Nasza metoda, nie ma też negatywnego wpływu na otaczający filtr studzienny naturalny grunt. Co ma miejsce podczas wykonywania studni głębinowych metodą „na płuczkę”. Tam zastosowane płuczki, czyli roztwory bentonitów i polimerów, ma często fatalny wpływ na wydajność studni.

Nasza firma wykonuje tą metodą odwierty na głębokość do 30 metrów.

 • po osiągnięciu odpowiedniej głębokości, montujemy rury studzienne (niebieskie), z PVC-U, z połączeniem gwintowym kielichowym, wraz z filtrem i wyciągamy stalowe rury osłonowe;
 • następnie wykonujemy pierwsze pompowanie gotowej studni, które ma na celu oczyszczenie, oraz pomiar faktycznej wydajności;
 • pomagamy w doborze odpowiedniej pompy, oraz odpowiednich części składowych instalacji wodnej i elektrycznej, tak, aby wszystko prawidłowo funkcjonowało;
 • na życzenie klienta, po uzgodnieniu szczegółów, chętnie zamontujemy i podłączymy pompę głębinową. Wykonamy przyłącz prądu do studni, oraz wykonamy „na gotowo” zabudowę studni, jak również przyłącz wody ze studni do budynku.
Montaż rur

Przyłącz

Zawsze zalecamy stosować pompę głębinową, zamiast tradycyjnej (ssącej), ponieważ ma ona o wiele lepsze parametry przy mniejszym poborze prądu, oraz cichszą prace.

Wykończenie studni może być bardzo różne. Przede wszystkim, należy się zastanowić, czy studnia będzie używana od wiosny do jesieni, czy może całorocznie. Ma to zasadniczy wpływ, na dobór odpowiedniego rozwiązania. Przedstawię tutaj, przez nas stosowane rozwiązania:

Z podłączeniem do budynku mieszkalnego, gospodarczego lub garażu:

W tym przypadku przeprowadza się rurę z wodą, od studni do budynku, pod ziemią (dla całorocznej poniżej głębokości przemarzania), wprowadza się ją do budynku (dla całorocznej do ocieplonego pomieszczenia), na odpowiedniej głębokości i podłącza do istniejącej instalacji wodnej, lub wyprowadza się przez ścianę budynku kranik na zewnątrz. W takim przypadku, wszystkie urządzenia sterujące pompą głębinową, znajdują się w pomieszczeniu i jest do nich łatwy dostęp. Natomiast miejsce, w którym znajduje się studnia, można odpowiednio zabezpieczyć i zasypać, a państwo zapomnicie że tam jest jakaś studnia;

Można tez zrobić podobnie jak wyżej tylko urządzenia sterujące pompą umieścić pod ziemią, w miejscu wykonania studni. Należy wtedy wkopać pod ziemią obudowę studni o odpowiedniej średnicy, z betonowych kręgów lub z tworzywa sztucznego, zamykane odpornymi na nacisk pokrywami. W tym przypadku, jeśli studnia miałaby być całoroczna, to należy zabezpieczyć odpowiednio urządzenia w studzience, przed zamarzaniem. Można wtedy zastosować specjalną, ocieploną studzienkę.

Jeśli studni nie podłączymy do budynku, a będzie jedynie używana w ogrodzie (sezonowo):

Należy wtedy wkopać 1 lub 2 kręgi betonowe, lub obudowę z tworzywa sztucznego. W środku, umieszczamy wszystkie niezbędne elementy instalacji. Można ją też wykorzystać, do umieszczenia elektrozaworów, z instalacji automatycznego nawadniania. Pokrywa studzienki, będzie wtedy osadzona, na równi z powierzchnią ziemi.

Następnie wyprowadzamy na zewnątrz jeden, lub więcej punktów czerpania wody. Mogą być one zrobione, jako wolnostojące kraniki, lub mini studzienki z ukrytym (ale łatwo dostępnym) pod powierzchnią punktem przyłączenia węża ogrodowego. Wystające z ziemi kraniki, można też wykończyć w sposób dekoracyjny, np. wbudowując je w drewnianą studnie ozdobną.

Jeśli poziom wody gruntowej u państwa, w niektórych okresach roku się podwyższa i jest płycej niż 1 m pod powierzchnią, to obudowę studni wykonuje się ponad powierzchnią terenu.

W każdym przypadku, niezbędne będzie również doprowadzenie energii elektrycznej do studni w celu zasilenia pompy.

 

Podczas używania studni sezonowo, nie ma potrzeby zabezpieczać elementów instalacji wodnej przed mrozem. Należy jednak bezwzględnie, przed każdą zimą, opróżnić instalację z wody. W przeciwny razie, mróz zimą zniszczy niektóre elementy instalacji. To narazi państwa na niepotrzebne koszty.

Rozwiązanie stosowane przez naszą firmę, w celu ochrony instalacji przed zamarznięciem, polega na bardzo prostym opróżnieniu całej instalacji, bez potrzeby podnoszenia pokrywy studzienki, oraz bez rozkręcania czegokolwiek.

Gwarancje

Nasze umiejętności, doświadczenie, sprzęt którym dysponujemy, oraz prawie pedantyczne podejście do wykonywanych prac, gwarantuje państwo pełne zadowolenie.

Na wszystkie nasze prace instalatorskie, zastosowane przez nas materiały, pompy, udzielamy 24 miesięcznej gwarancji.

Deszczówka a studnia

Niektórym z Państwa chodzi po głowie podłączenie deszczówki z rynien do studni.

Nie wolno tego robić, jeśli chce się korzystać w dalszym ciągu ze studni jako z ujęcia wód podziemnych. Otóż woda spływająca z dachu zabiera ze sobą kurz który się na nim znajduje, w bardzo krótkim czasie studnia zostanie nim uszczelniona i nie pójdzie z niej więcej czerpać wody.

Prawo wodne

Zgodnie z art. 124 ustawy Prawo wodne, właściciel gruntu, może bez specjalnego zezwolenia (zwanego pozwoleniem wodnoprawnym), wykonać urządzenie wodne (studnie), do poboru wody, o głębokości nieprzekraczającej 30 m, dla tzw. zwykłego korzystania z wód, tzn. poboru wody nieprzekraczającego 5 m3/dobę.

Jeśli jednak ktoś, chce wykorzystywać studnie w działalności gospodarczej (np. myjnia samochodowa) i będzie zużywać większe ilości wody niż wyżej podane, to współpracujemy z hydrogeologiem, który wykona projekt i uzyska wszystkie niezbędne pozwolenia.

Planując miejsce, w którym zostanie wykonana studnia, należy zachować minimalne odległości, przewidziane prawem:

 • 5 m od granicy działki;
 • 7,5 m od osi rowu przydrożnego;
 • 15 m od budynków inwentarskich, silosów, zbiorników na gnojowicę, kompostowników, szamba;
 • 30 m od drenażu rozsączającego ścieki do gruntu, po uprzednim oczyszczeniu biologicznym;
 • 70 m od nieutwardzonego wybiegu dla zwierząt hodowlanych oraz od drenażu ścieków nieczyszczonych biologicznie;