Rodzaje studni

Studnia głębinowa

To studnia wykonana metodą wiercenia, pobierająca wodę z dużej głębokości. Po wykonaniu odwiertu, w otworze osadza się rurę studzienną, ze specjalnego tworzywa PVC-U, koloru niebieskiego, z połączeniem gwintowym kielichowym, wraz z odpowiednim filtrem u dołu. W uzasadnionych przypadkach dookoła filtra wykonuje się obsypkę żwirową. Aby była to studnia głębinowa, średnica rury studziennej, musi umożliwiać wprowadzenie do wnętrza studni pompy głębinowej. W praktyce jest to minimum 100 mm wewnątrz w najcieńszym miejscu (rura 110) . W studniach przeznaczonych do tak zwanego normalnego użytku, ze względów ekonomicznych, nie stosuje się przesadnie dużych średnic.

Rury studzienne z PVC-U z połączeniem gwintowym stosowane przez naszą firmę

Nasza firma stosuje dwie średnice rur. Rurę o średnicy 140mm i 125mm. Wszystkie stosowane przez nas rury, filtry i obsypki mają odpowiednie atesty higieniczne, jakościowe i wytrzymałościowe.

Studnia abisynka

Budową przypomina studnię głębinową, lecz jej średnica uniemożliwia wprowadzenie do wnętrza jakiejkolwiek pompy, a jej głębokość to maksimum 8 metrów. Jej średnica to około 40 mm. Pompę podłącza się na powierzchni, bezpośrednio do rury studziennej, skąd zasysa ona wodę. Można ją wykonać tylko w miejscach, gdzie lustro wody jest bardzo wysoko (do 3m pod powierzchnią). Gdy lustro wody jest niżej, to pompa nawet najlepsza wyraźnie traci na wydajności.

Ze względu na wady abisynki, nasza firma jej nie wykonuje.

Studnia z kręgów betonowych

Wszyscy je znamy, jednak można je już zaliczyć do eksponatów muzealnych. Ma same wady: niebezpieczna np. dla dzieci, często brudna woda, bardzo ograniczone możliwości głębokościowe, mniejsza wydajność, oraz bardzo droga w wykonaniu. W dzisiejszych czasach nie wykonuje się studni kopanych w celu czerpania wód podziemnych.