Dlaczego warto posiadać studnię

Oszczędność

Każdy, kto wodą z wodociągu podlewa ogród, wie jak wiele metrów sześciennych jest w tym celu zużywana i jaki to koszt. Jeśli do tego dochodzi koszt odprowadzenia ścieków do sieci kanalizacyjnej to robi się już poważny wydatek w budżecie domowym. Gdy zaczniemy oszczędnie dawkować wody roślinom, to ogród w słoneczne dni szybko przybierze brązową barwę. Rozwiązaniem jest wykonanie studni, z której wodę mamy za darmo, a koszt eksploatacji pompy głębinowej to około 20 groszy za 1 metr sześcienny wody. Inwestycja zwraca się często po około dwóch latach. Podobne, a często nawet większe oszczędności będą mieli właściciele: gospodarstw rolnych, szkółek drzew i krzewów, sadów, szklarni, przedsiębiorstw.

Niezależność

Każdy, kto letnią porą, najczęściej wieczorem, nie potrafi podlać ogródka, wykąpać się, wie, co znaczą spadki ciśnień w sieciach wodociągowych. Rozwiązaniem jest wykonanie studni głębinowej, podłączenie jej do domowej instalacji wodnej, stosując odpowiednio zawory zwrotne. Regulator ciśnieniowy sterujący pompą ustawia się tak, by w razie spadku ciśnienia w wodociągu, w sposób niezauważalny dla użytkownika, właściwe ciśnienie w układzie podtrzymała pompa ze studni.

Poprawa jakości wody

Gdy korzystamy z płytkiej studni kopanej, w której woda jest zanieczyszczona, lub gdy woda w wodociągu, pozostawia wiele do życzenia. Zdarza się że, mimo iż jej skład chemiczny jest prawidłowy, to jej smak i zabarwienie powoduje konieczność używania do celów spożywczych wody, zakupionej w butlach w sklepie. Wtedy dobrą alternatywą jest wykonanie studni głębinowej. W takim przypadku filtr studzienny osadza się o parę metrów głębiej niż standardowo, co w 95% przypadków daje efekt w postaci krystalicznie czystej wody i pozytywną opinię sanepidu o przydatności wody do spożycia.

Dostępność wody

W miejscach, gdzie nie ma możliwości podłączenia działki budowlanej, ogródka działkowego, itp. do sieci wodociągowej, lub jest to nieopłacalne. Wtedy wykonanie studni głębinowej, w prosty sposób, uzbraja teren w wodę.

Wydajność studni

Wydajność studni zależy od:

  • przepustowości gruntu, który otacza filtr studzienny. Żwiry, gruboziarniste piachy są tu idealne. Jeśli natomiast u państwa w warstwie wodonośnej znajdziemy tylko: drobnoziarnisty piach, iły, lub tzw. kurzawkę, to wykonamy wokół filtra obsypkę żwirową. Ma ona za zadanie zwiększyć przepustowość, otaczającej filtr warstwy;
  • przepustowości filtra studziennego, czyli od jego rodzaju i pola powierzchni. Na pole powierzchni składa się jego średnica i jego długość. Istotnym elementem jest tez rozmiar szczelin, lub otworów filtracyjnych tegoż filtra. Jeden metr bieżący filtra szczelinowego DN125, stosowanego przez naszą firmę, ma przepustowość nominalną 3300 l/h. My montujemy standardowo 3mb filtra do każdej studni, daje to łączną przepustowość całego filtra ponad 9 m3/godzinę. Jak widać, to bardzo dużo, więcej naprawdę nie trzeba.
  • głębokości osadzenia filtra studziennego w warstwie wodonośnej. Jeśli przykładowo osadzimy filtr 6m poniżej lustra wody, to podczas pompowania, woda będzie wtłaczana do filtra pod ciśnieniem 0,6 Bara, a to jest już całkiem przyzwoicie. Ryzykownie jest osadzić filtr bezpośrednio pod lustrem wody. My zalecamy osadzić filtr, na głębokość od 5-u do 10 metrów (na życzenie klienta możemy głębiej), w warstwie wodonośnej;
Filtr studzienny

Gdy studnia jest gotowa wykonujemy pierwsze odpompowanie, podczas którego dokonujemy pomiaru maksymalnej i nominalnej wydajności studni.

 

studnie opole wiercenie studni opole studnie głębinowe opole wiercenie studni głębinowych opole odwierty opole przyłącza studni opole odwierty studni opole studnia opole